पढ्न/डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
फाइल साइज : 410.00 KB

आफ्नो पुस्तकालयमा थप्नुहोस्

Bookmark
सार्वजनिक निजी

Share

English - XII (Teachers' Supporting Material)

National Center for Education Development

तपाईको मूल्याङ्कन:

समग्र मूल्याङ्कन: ⁄ ५ ( प्रयोगकर्ता)


समग्र समीक्षा : प्रयोगकर्ता

User Verification

Please complete the captcha challenge to verify that you are a human and not a bot.


Submit
×

This book is prepared in accordance with the special curriculum for the in service teachers teaching in the primary schools in Nepal and has completed ten months teachers' training. As National Centre for Educational Development has aimed promoting them to plus two level degree holders, it has developed a new curriculum. This book is one of the parts of that curriculum. प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्‍बाट स्वीकृत उच्च माध्यमिक तहको विशेष पाठ्यक्रममा आधारित परिक्षा सहयोगी सामग्री- अंग्रेजी (कक्षा १२)

यो पुस्तक/सामग्रीको हालसम्म समीक्षा गरिएको छैन। तपाईँ प्रथम समीक्षक बन्नुहोस्

समीक्षा गर्नुहोस्

तलका खालि ठाउँहरू मध्ये 'वेबसाइट' बाहेक अन्य सबै अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्नेछ। तपाईँले पेश गर्नु भएको समीक्षा यस पृष्ठमा देखिनु अघि रद्दी सामग्री र लेखनको वाञ्छनीयता जाँच गरिने छ। यसैले कृपया गालीगलौज तथा अपशब्दहरू प्रयोग गरिएका समिक्षाहरू पेश नगर्नुहोला।

प्रयोगकर्ता नाम भर्नुहोस्


ई-मेल ठेगाना भर्नुहोस्


अमान्य वेबसाइट


समीक्षा शिर्षक भर्नुहोस्.


समीक्षा लेख्नुहोस्


समीक्षा पेश गर्नुहोस्
×