(सङ्कलन) गणेशराज शर्मा जम्मा उपलब्ध :
तपाईँ पाना नं हेर्दै हुनुहुन्छ। (जम्मा पाना: )
क्रम मिलाउने आधार

  • एक पानामा कतिवटा शिर्षकहरु देखाउने: