ई-पुस्तकालय बारे

ई-पुस्तकालय शिक्षाकेन्द्रित पुस्तकालय हो। यसमा दस्तावेज, किताब, पत्रपत्रिका, अडियो, भिडियो लगायत साझा शिक्षा ई-पाटीद्वारा निर्मित राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित अन्तर्क्रियात्मक ई-पाठ क्रियाकलाप समेत समावेस गरिएका छन्। प्रयोगकर्ताहरूले ई-पुस्तकालयमा रहेका सामग्रीहरूलाई आन्तरिक-नेट (intra-net) अथवा ईन्टरनेटको माध्यमबाट खोलेर अध्ययन गर्न, भिडियो हेर्न र अडियो पुस्तकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। हाल ४१०० भन्दा बढी पाठ्य-सामग्रीहरू रहेको ई-पुस्तकालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका सङ्ग्रहहरूका साथै नेपालभित्र बोलिने अन्य राष्ट्रिय भाषाका सामग्रीहरू समेत राखिएका छन्। थप जानकारी ...

मुख्य साझेदार

Maitri Trust, UK

मैत्री ट्रष्ट

सामग्री सहयोगकर्ता: